Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)*.

*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych funkcję doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Szczegółowe informacje dotyczące konta na ePUAP:

Formularz ogólny Elektronicznej Skrzynki Podawczej SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie


Opublikował: Artur Golik
Publikacja dnia: 08.04.2022, 08:21
Dokument oglądany razy: 10 279
Podpisał: Artur Golik
Dokument z dnia: 08.04.2022